Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Vyznanie budúcich obyvateľov Zeme (tých, ktorí prežijú veľkú očistu)

24.07.2018 19:29:15
Ďakujeme, že môžeme už tu na Zemi, tak nesmierne vzdialenej od Stvoriteľa všetkého, svojim každodenným bytím nepretržite uctievať jeho nesmiernu velebnosť. Ďakujeme, že môžeme každej svojej myšlienke, každému svojmu pohybu, každému svojmu činu a každému svojmu nádychu vnútorne, vo svojom vedomí, prepožičať rozmer uctievania Pána. Ďakujeme, že môžeme prostredníctvom svojich radostných činov spievať veľký oslavný chorál ku cti Jediného a Najvznešenejšieho.

Petr Chobot

08.06.2018 00:00:00
Ztraceny

O dosiahnutí nepochopiteľného ideálu radostného prijímania utrpenia

04.06.2018 17:10:09
Poznáte ten vtip, ako sedí chlapík v obývačke, pozerá televíziu, a zrazu mu niekto tichúčko zaklope na dvere? Chlapík vstane a otvorí. Pred dverami stojí malá kostrička a hovorí: „Svieca života vášho škrečka dohorela. Prišla som si po jeho dušu“.