Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Petr Chobot

08.06.2018 00:00:00
Ztraceny

O dosiahnutí nepochopiteľného ideálu radostného prijímania utrpenia

04.06.2018 17:10:09
Poznáte ten vtip, ako sedí chlapík v obývačke, pozerá televíziu, a zrazu mu niekto tichúčko zaklope na dvere? Chlapík vstane a otvorí. Pred dverami stojí malá kostrička a hovorí: „Svieca života vášho škrečka dohorela. Prišla som si po jeho dušu“.

O tajomstve podstaty človeka, ale aj podstaty Stvoriteľa

21.05.2018 17:38:59
Človek musí mať jasno v týchto dvoch zásadných veciach preto, aby mohol správne kráčať životom. Ich neznalosť a nejasnosť má totiž nevyhnutne za následok nesprávne nasmerovanie celého nášho bytia. Má za následok jeho nenaplnenie a nakoniec i jeho celkovú stratu. Aby sme teda raz svoje bytie úplne nestratili, poznajme kým v skutočnosti sme, aká je naša pravá podstata a aký má súvis s podstatou samotného Stvoriteľa?