Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Pani prezidentku čaká veľmi ťažký politický život

15.06.2019 14:43:04
... Nik nie je taký bezvýznamný a občiansky zanedbateľný, aby mohol byť na svojich právach či slobodách ukrátený...

Stary zapis

14.06.2019 11:35:27
USB DNES-190614

Deň otcov na Slovensku

13.06.2019 19:05:12
... Slovo otec je pochopiteľne tak staré ako je staré samotné ľudstvo, čiže najmenej od stvorenia sveta. ..