Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

S tanistrou po Šariši, vodná nádrž Jakubovany

24.04.2018 09:21:40
... Na Slovensku máme 281 vodných nádrží. Z nich 231 sú malé vodné nádrže ...

Ako nás Afrika nechcela pustiť domov

31.12.2017 12:50:44
Neplánovane sme v Ghane zažili najdobrodružnejšiu cestu nášho života.

S tanistrou po Poľsku, Dukla

01.12.2017 15:23:43
... poľské mestečko Dukla, si veľmi veľa vytrpelo v Druhej svetovej vojne, no známe je aj tým, že k jeho obyvateľom od roku 1414 patril pustovník, svätý Ján z Dukly ....