Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

E-ON II

25.11.2017 00:00:00
USB/Dnes

Vláda SR opakovane diskriminuje výsluhových dôchodcov

14.11.2017 17:16:34
...V ich prípade by tak všetky VD, nižšie ako 1050 euro, a tých je absolútna väčšina, mali byť valorizované o menej ako je určená pevná suma ( 8,4 euro). Napríklad 500 euro VD by podľa toho mal byť valorizovaný iba vo výške 4 euro, ale civilný 500 euro SD bude valorizovaný o pevnú sumu 8,4 euro. Pýtajú sa prečo? .....

Naša ústava veru ešte majestátom nie je !

04.09.2017 13:22:23
... a ešte dlho ním nebude. Aký je to právny štát keď ani 25 rokov od nadobudnutia platnosti tejto ústavy, poslanci nesplnili Čl. 37 ústavy, ktorý znie: „ Právo na štrajk sa zaručuje. Podmienky ustanoví zákon." ? Dodnes takýto ústavný zákon nebol vydaný ! ! ! .....