Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Vrcholom demokracie je plná garancia ústavných práv občanov, aj listového tajomstva

27.04.2017 19:28:22
... v čase vojny a vojnového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas v závislosti od priebehu udalostí obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na celom území Slovenskej republiky alebo na jej časti, a to najviac v tomto rozsahu: obmedziť listové tajomstvo ...

Štát pri uplatňovaní princípu zásluhovosti, diskriminuje výsluhových dôchodcov

21.04.2017 15:34:36
... dorovnanie starobných dôchodkov, by sa mohlo pohybovať v rozpätí asi od 40 až do 120 eur mesačne. Osobne im to zvýšenie prajem, lebo po dlhom období solidarity, konečne pre nich od 1.1.2018 nastane obdobie zásluhovosti...

Starovyslúžilci chcú tiež zvýšiť dôchodky

09.03.2017 17:23:42
... Minister práce pri ohlasovaní novely porovnal SD riaditeľa podniku a jeho sekretárky. Môj príklad je analógiou v tom, že som porovnal funkciu napríklad veliteľa pluku (bol na vyššej funkcii) s funkciou práporčíka (bol na nižšej funkcii). ..