Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Starovyslúžilci chcú tiež zvýšiť dôchodky

09.03.2017 17:23:42
... Minister práce pri ohlasovaní novely porovnal SD riaditeľa podniku a jeho sekretárky. Môj príklad je analógiou v tom, že som porovnal funkciu napríklad veliteľa pluku (bol na vyššej funkcii) s funkciou práporčíka (bol na nižšej funkcii). ..

Diskriminácia v sociálnom zabezpečení

31.01.2017 10:14:42
...vojenské inštitúcie pri výpočte VD túto dobu štúdia, všetkým poslucháčom (žiakom) ako dobu zamestnania v III. pracovnej kategórii, nepriznávajú ...

Aj právnici ministra obrany sa môžu mýliť

26.01.2017 19:27:16
... od hodnosti KAPITÁN v zálohe zákon vyžaduje: Zodpovednosť za bojovú, odbornú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť príslušníkov podriadených jednotiek.Vedenie samostatnej agendy alebo velenie organizačnej odbornej súčasti veliteľstva alebo štábu úrovne prápor a brigáda ...