Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

One Stray Tear

26.05.2017 11:01:36
One Stray Tear

Uzemneni VII.

12.05.2017 09:02:29
USB/DNES

Vrcholom demokracie je plná garancia ústavných práv občanov, aj listového tajomstva

27.04.2017 19:28:22
... v čase vojny a vojnového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas v závislosti od priebehu udalostí obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na celom území Slovenskej republiky alebo na jej časti, a to najviac v tomto rozsahu: obmedziť listové tajomstvo ...