Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Nie je to zneužitie právomoci ?

23.06.2020 20:55:20
... ktorý zákon dáva vláde moc, aby mohla ukladať povinnosti vládnym uznesením ?

Budeme mať konečne, zákon o štrajku ?

26.05.2020 17:15:08
.. neprehliadnuteľný je aj náš zlý medzinárodný imidž, spôsobený neexistenciou zákona o štrajku, lebo ho okrem našej ústavy vyžaduje aj Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach...