Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Vidieť vietor

30.04.2018 19:03:00
Jedného krásneho jarného dňa, keď všetko kvitlo a vo vzduchu bolo už takmer cítiť leto, opýtal sa otec syna: "Synček, videl si už niekedy vzduch?"

šTruktúrová analýza (Eric Berne)

18.05.2017 21:47:25
šTruktúrová ANalýza (Eric Berne) v SLK + PAS2.._