Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Biblický názor na multikultúrne miešanie národov

12.08.2019 18:32:18
Ak sa pozrieme do Biblie, konkrétne do Starého zákona, židovský národ je v ňom vyslovene varovaný pred tým, aby uzatváral manželstvá s príslušníkmi iných národov Kanaánu a nemiešal sa s nimi.