Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Žalm 35

14.03.2017 09:44:29
Broj, Hospodine, proti tým, čo broja proti mne! Bojuj proti tým, čo proti mne bojujú! Uchop štít a pavézu, povstaň mi na pomoc! Vytiahni oštep a zataras cestu tým, čo ma prenasledujú! Povedz mojej duši: Som tvoja spása. Nech sa hanbia a pýria tí, ktorí mi siahajú na život, nech s hanbou cúvnu tí, čo zamýšľajú moje nešťastie. Nech sú sťa pleva vo vetre a anjel Hospodinov nech ich odbíja.

Pohlavné uspokojenie a naplnenie duchovné

13.03.2017 18:28:45
Možno neuveríte, ale tieto dva druhy našej potreby po uspokojení majú k sebe veľmi blízko. Tak veľmi blízko, že väčšine ľudí sa zlievajú dokopy, čoho dôsledkom však je, že práve kvôli tomu zostávajú po celý svoj život nenaplnení a neuspokojení. Svojim priam horúčkovitým a nadmerným uspokojovaním telesnosti sa totiž nevedome snažia uspokojiť i svoje potreby duchovné. To ale možné nie je a preto ich duchovná zložka osobnosti zostáva trvalo nenaplnená, čoho nevyhnutným dôsledkom je pociťovanie nenaplnenia celého bytia.