Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

S tanistrou po Šariši – vonkajší cestný polkruh v Prešove

24.03.2017 09:49:29
... slovenským motoristom síce veľmi pomôže vybudovanie diaľničného obchvatu mesta Prešov, no samotným Prešovčanov tento obchvat, ba ani dokončenie časti mestského vonkajšieho okruhu, veľa potešenia neprinesie...

Line in the dust, quiet in the heart

24.03.2017 08:03:53
Some people have said: write quiet text, the heart is not imagined as indifferent quiet. I think: as mortal, each person's temperament has many faces, sometimes emotional, sometimes calm, sometimes impetuous, sometimes quiet ... life like a stream, wind and rain, the water becomes agitated, the water becomes turbid Clear; calm, it is quietly flowing silence, never no one knows its whereabouts. Life of the river, met people and things, everything is fixed, whether it is now or the future, a lot of unpredictable factors, we are expected.