Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Zrkadlenie múdrosti a vznešenosti ducha

16.10.2017 19:20:21
Ako hore, tak i dolu! Ako na nebesiach, tak i na zemi! Ako sa v noci na nehybnej hladine jazera zrkadlí celá veľkoleposť hviezdnej oblohy, presne tak sa môže v našom vnútri a mysli zrkadliť múdrosť ducha.