Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Žalm 38

02.05.2017 18:32:51
Ó Hospodine, netresci ma v svojom hneve a nekáraj ma v svojej prchlivosti! Lebo Tvoje šípy uviazli vo mne a Tvoja ruka na mňa doľahla. Nič zdravého niet v mojom tele pre Tvoj hnev, nič celého niet v mojich kostiach pre môj hriech. Lebo moje neprávosti siahajú mi nad hlavu, sú pre mňa ťažšie ako ťažké bremä. Páchnu a hnisajú mi rany pre moje bláznovstvo.