Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

O nízkom dobre humanoidných živočíchov a o vysokom dobre pravých ľudí

15.01.2018 18:23:09
Nízke dobro je dobro egoistické súčasného typu, zamerané hlavne na osobný prospech jednotlivca, ktorý uvažuje iba v intenciách pojmov „ja“ a „mne“. Dobro vyššie, čiže dobro skutočné a pravé je dobrom všeobecným, záujmy jednotlivca vysoko presahujúcim, pri ktorom človek uvažuje v intenciách pojmov „my“ a „nám“. Nie však úzkoprso, ale v tom najširšom možnom slova zmysle!

MaterniTY!... Teda JA..34

15.01.2018 00:00:00
O tom, že byť sám sebou je náramne dôležité. Inak sa neposkladáme!