Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Poctivé žobranie a „žobráci“

03.06.2018 17:14:54
.... Žobranie je „získavanie obživy poníženou prosbou o almužnu (peňažný dar alebo vec, ktorá má peňažnú hodnotu) u cudzích osôb a to na verejnom priestranstve alebo dom od domu“ ... (Wikipédia) ... aj foto