Blog.skhome

Posledné 3 príspevky

Koho alebo čoho sa boja ?

26.03.2020 15:49:56
... údaje môže Úrad verejného zdravotníctva zbierať, spracúvať a uchovávať počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, najdlhšie však do 31. decembra 2020...