blog.sk http://www.blog.sk/ Blog.sk sk Copyright 2004, Blog.sk 2018-05-26T12:20:47+0200 admin@blog.sk admin@blog.sk Blog.sk 2018-05-26T12:20:47+0200 1 hourly Kedy bude strop pre dôchodkový vek 64 rokov realitou ? {doko (Jozef Kotulič)} http://doko.blog.sk/detail.html?a=f1e3dfe897ff0e464bbcfebbe6c56087 .... od roku 2026, by mohli muži poberaÅ¥ dôchodok v priemere 15 rokov. doko (Jozef Kotulič) blog.sk Futbal na Málinci {filip1} http://filip1.blog.sk/detail.html?a=4683fb5296b5cb3871cf05781734a998 filip1 blog.sk 6. deň {Optikou človeka} http://realita12.blog.sk/detail.html?a=9d79b7634b3844d3dc74cc8d81eb42df Optikou človeka blog.sk 3.,4., a 5. deň {Optikou človeka} http://realita12.blog.sk/detail.html?a=42e759a6bcfa7cca65d490c121b28b7e " Iba život, ktorí žijeme pre ostatných stojí za to." Optikou človeka blog.sk Vegánska apokalypsa (doslova) {Recky medzi cecky} http://reckymc.blog.sk/detail.html?a=a982558b3e981bd0d24c02d1cd0b6d1d Recky medzi cecky blog.sk O tajomstve podstaty človeka, ale aj podstaty Stvoriteľa {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.sk/detail.html?a=232db841afeb2ac7e229a174dd8eec13 ÄŒlovek musí maÅ¥ jasno v týchto dvoch zásadných veciach preto, aby mohol správne kráčaÅ¥ životom. Ich neznalosÅ¥ a nejasnosÅ¥ má totiž nevyhnutne za následok nesprávne nasmerovanie celého nášho bytia. Má za následok jeho nenaplnenie a nakoniec i jeho celkovú stratu. Aby sme teda raz svoje bytie úplne nestratili, poznajme kým v skutočnosti sme, aká je naÅ¡a pravá podstata a aký má súvis s podstatou samotného Stvoriteľa? Cesta k Svetlu blog.sk S tanistrou po Å ariÅ¡i, stavanie mája v Sedliciach {doko (Jozef Kotulič)} http://doko.blog.sk/detail.html?a=73e8bbdf3bd768d1ac52e1da0804e216 ... stavanie májok je v Sedliciach dlhodobou tradíciou, ale stavanie centrálneho, veľkého mája, je svojim spôsobom eÅ¡te len začínajúcou tradíciou. Zásluhu na tejto novej tradícii majú predovÅ¡etkým miestni folkloristi. ... Pozrite si aj foto .... doko (Jozef Kotulič) blog.sk 2. deň {Optikou človeka} http://realita12.blog.sk/detail.html?a=57386f1ef1df8acf2baaccb798dfd77c " Každý deň je dňom nových začiatkov." Optikou človeka blog.sk Kráľ Jarry, tuctový Ubu {Recky medzi cecky} http://reckymc.blog.sk/detail.html?a=f4a18ecb0067beab7f224887fdc0bad3 Recky medzi cecky blog.sk Motivácia {Optikou človeka} http://realita12.blog.sk/detail.html?a=36c86159f69edb6b02f5eb409ca5937f Raz som kdesi čítala, pomerne často obzerám takéto články a páčilo by sa mi byÅ¥ lídrom. Veď komu z nás nie? Hovorí sa, že lídri sa nerodia, lídri sa jednoducho budujú. A je to pravda. Ak sa snažíte staÅ¥ lídrom, no stále ním nie ste, zrejme robíte niečo zle. Optikou človeka blog.sk Klasická masáž {Optikou človeka} http://realita12.blog.sk/detail.html?a=5b77c87210f9a7d3934d9ccfb06b5add "Masáž je ako film, skutočne oddychová a zároveň je totálnym únikom. No s tým rozdielom, že hviezdou ste vy. A nič nepremeÅ¡káte tým, že zaspíte." Optikou človeka blog.sk Nesmej sa iba dnes {Optikou človeka} http://realita12.blog.sk/detail.html?a=54531f92e3c9d4a7e3c8187b6ba4d70c Zlé myÅ¡lienky sú choroba. Udržiavaj si optimizmus. Optikou človeka blog.sk Linkedin {JarKry} http://JarKry56.blog.sk/detail.html?a=243daabeec5337ee192df7e5d2804717 USB/Roithova JarKry blog.sk Veľké svetové dianie končí posledným súdom! {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.sk/detail.html?a=f2de417728d4a869718440d3042a8a03 Každému, kto len trochu uvažuje musí byÅ¥ jasné, že vÅ¡etko, čo je hmotné raz vzniklo a raz musí zaniknúť. Inými slovami povedané, že vÅ¡etko hmotné podlieha nevyhnutnému kolobehu vzniku a zániku. Týka sa to každej rastliny, každého zvieraÅ¥a, každého človeka, ale v Å¡irÅ¡om meradle i naÅ¡ej planéty, naÅ¡ej slnečnej sústavy i celého nášho okolitého hmotného vesmíru. Cesta k Svetlu blog.sk S tanistrou po Slovensku - (ÄŒičmany, Rajecká Lesná a Kúpele Rajecké Teplice) {doko (Jozef Kotulič)} http://doko.blog.sk/detail.html?a=d2aa94b281e74e44f085ca6c4f7ce631 ....Celé dielo 15 rokov vytváral rezbár pán Pekara z Rajeckých Teplíc. Rozmery diela sú 8,5x3x2,5 metra. Slovenský betlehem bol otvorený a požehnaný 26.11.1995 .... pozri aj obrázky doko (Jozef Kotulič) blog.sk Game of Thrones {dalka03} http://dalka03.blog.sk/detail.html?a=2cff037756406e9b184e20478fab86ca Game of Thrones je americký dobrodružno-fantastický televízny seriál z produkcie televízie HBO, vytvorený podľa knižnej série od George R. R. Martina s názvom Pieseň ľadu a ohňa (A Song of Ice and Fire), ktorej prvá časÅ¥ sa volá Hra o tróny (Game of Thrones). Seriál, ktorý zasiahol ľudí po celom svete. Verte tomu, že aj mňa a vôbec nie málo. Seriál sa odohráva na fiktívnych kontinentoch Westeros a Essos na konci roky trvajúceho leta a pozostáva z mnohých prepojených dejových línií. Prvá séria sleduje členov rôznych šľachtických rodín počas občianskej vojny o Železný trón Siedmich kráľovstiev (Seven Kingdoms). Druhá séria nadväzuje a ďalej tiež rozvíja novú hrozbu -- nastávajúca zima a mýtické stvorenia Severu (the North). Tretia séria sa zameriava na posledných potomkov zosadenej dynastie a ich snahu opäť sa dostaÅ¥ na Železný trón. Seriál využíva morálnu rôznorodosÅ¥ hlavných postáv na rieÅ¡enie problémov sociálnej hierarchie, viery, cti, korupcie, občianskej vojny, zločinu a trestu. Hlavnými hrdinami je niekoľko ľudí, no azda mojimi najobľúbenejšími je Deanerys Targaryen a Jon Snow. Dva protiklady úplne iného charakteru, ktorých cieľom je obsadiÅ¥ železný trón a zbaviÅ¥ sa armády mÅ•tvych. Informácie o jednotlivých častiach vám dávaÅ¥ nejdem, pretože mnohí by to mohli považovaÅ¥ ako spoiler, čo určite nechcem. No ak patríš ku ľuďom, ktorých tento seriálový oÅ¡iaľ eÅ¡te nezasiahol, vrelo odporúčam, aby si sa do toho pustil. PS: Prichystaj si veľa popcornu a zo vÅ¡etkého najviac času, pretože ten ti bude pri tomto seriáli drahý. dalka03 blog.sk Sebectvo {kratke chvilky dlheho filozofa} http://CyberGhost.blog.sk/detail.html?a=0fcfc4013bc58cf7ec0bca4bbfdb37ff Sebectvo nemá byÅ¥ ignorovaním ostatných. kratke chvilky dlheho filozofa blog.sk Nepredvídateľné počasie {pocasiesazblaznilo} http://pocasiesazblaznilo.blog.sk/detail.html?a=ef5a1475b1e40fe9fd6677cea7688984 pocasiesazblaznilo blog.sk Z hradu Ozdín zostali už len skaly {NonsTop} http://NonsTop.blog.sk/detail.html?a=4c9243558656c91b942dbaad168aa1a6 NonsTop blog.sk SluÅ¡ní ľudia nepotrebujú robiÅ¥ žiadne revolúcie! Vyjadrenie k situácii na Slovensku {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.sk/detail.html?a=fc4bdc31ee1b42454c4a4cade74f4488 Tento článok je hĺbkovou analýzou toho, prečo sú aj z duchovného hľadiska vÅ¡etky protesty za sluÅ¡né Slovensko kontraproduktívne a nikdy nemôžu priniesÅ¥ nijaké zlepÅ¡enie situácie. Je už totiž najvyšší čas, aby konečne padol ustavične živený mýtus o tom, že hlavnú zodpovednosÅ¥ za vÅ¡etko zlé, čo prežívame u nás doma, alebo aj vo svete môžu politici, potom veľké nadnárodné korporácie a nakoniec svetová elita najmocnejších a najbohatších. Cesta k Svetlu blog.sk Malé a zároveň neprehliadnuteľné doplnky do bytu {Malé je milé} http://MaleJeMile.blog.sk/detail.html?a=4e58f94bf2bdbc7fab233d8fb895d947 Malé doplnky, ktoré napriek svojim rozmerom neprehliadnete. Dnes som si pre vás pripravila výber milých a malých vecičiek, ktoré zútulnia každý priestor. ÄŒi už potrebujete vhodný doplnok do malého bytu alebo máte skrátka slabosÅ¥ na malé dekoratívne kúsky, inÅ¡pirujte sa mojimi dneÅ¡nými tipmi, ako na to. Malé je milé blog.sk Ako prežiÅ¥ spokojný život {Uvahy} http://Honza-Osiku.blog.sk/detail.html?a=f31d55266b09540ba597112bca0a6ebf Hm ... Uvahy blog.sk Paradoxy bytia! ÄŒo je dobré materiálne, môže duchovne neuveriteľne Å¡kodiÅ¥! {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.sk/detail.html?a=de98c84d3b962fd98ad80117198c0d49 Nie vÅ¡etko, čo sa nám z nášho subjektívneho hľadiska javí ako dobré, je pre nás dobré aj z hľadiska duchovného. Z hľadiska záujmov naÅ¡ej duÅ¡e. Mali by sme preto už konečne pochopiÅ¥, že univerzum podlieha duchovným zákonitostiam a že pre ľudí, ktorých podstata je duchovná, majú byÅ¥ práve tieto zákonitosti rozhodujúce. Cesta k Svetlu blog.sk VidieÅ¥ vietor {kratke chvilky dlheho filozofa} http://CyberGhost.blog.sk/detail.html?a=78b62200c4641570ae1a80610dc5682c Jedného krásneho jarného dňa, keď vÅ¡etko kvitlo a vo vzduchu bolo už takmer cítiÅ¥ leto, opýtal sa otec syna: "Synček, videl si už niekedy vzduch?" kratke chvilky dlheho filozofa blog.sk Nie je generál ako generál {doko (Jozef Kotulič)} http://doko.blog.sk/detail.html?a=c79c447884b79110557679e45ea9ed3f ... celé toto divadlo okolo funkcie NGÅ  vôbec nemuselo byÅ¥, lebo profesionálni vojaci majú detailne rozpracovaný systém služobnej kariéry a ten umožňuje ustanovenie do voľnej funkcie aj na základe výberu. Pritom poradie profesionálnych vojakov získané na základe výsledkov výberu je záväzné pre ustanovenie profesionálneho vojaka do funkcie... doko (Jozef Kotulič) blog.sk S tanistrou po Å ariÅ¡i, vodná nádrž Jakubovany {doko (Jozef Kotulič)} http://doko.blog.sk/detail.html?a=96ccf6dbfef7dfbc9a4dc6d22383b2f4 ... Na Slovensku máme 281 vodných nádrží. Z nich 231 sú malé vodné nádrže ... doko (Jozef Kotulič) blog.sk Odhalenie činnosti mimovládnych organizácií, ako profesionálnych provokatérov protestov {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.sk/detail.html?a=0b6fd08eaeef0d3d5986f3e6e14758b6 Ten, kto nepripúšťa manipuláciu vo svete manipulácií je samovražedne naivný, a preto sa stáva ľahkou obeÅ¥ou manipulácií. Presne tak, ako sme toho svedkami pri protestoch za sluÅ¡né Slovensko. Poučme sa preto a poznajme onen zákerný mechanizmus manipulácie, lebo ak to nedokážeme, budeme aj naďalej manipulovaní podľa potrieb mocných. Budeme im slúžiÅ¥ svojou naivitou a prvoplánovým bojom za ušľachtilé ideály. Budeme bojovaÅ¥ na námestiach, ale nie za naÅ¡e, ale za ich ciele. Cesta k Svetlu blog.sk dirty little secret ^_^ {whatever} http://whatever.blog.sk/detail.html?a=c8573dacb3ed6e3f8cc9075b966a006e whatever blog.sk Poznávajme nebezpečenstvá druhého sveta 3 {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.sk/detail.html?a=c68af505f7ec336276a2925b80c7093e Dávne civilizácie si uvedomovali veľké nebezpečenstvo nekonečného blúdenia ľudských duší v záhrobí. Z tohto dôvodu vznikali knihy mÅ•tvych, ktorých účelom mala byÅ¥ akási základná orientácia na druhom svete. Cesta k Svetlu blog.sk Aplikácia postrekov a výživy {HZahrada} http://jcernans.blog.sk/detail.html?a=639c45a20732bf127e7f1bffc5de3983 Predkladám môj návrh aplikácie postrekov a výživy pre EKO a BIO prístup k ochrane rastlín. Používam piaty rok. HZahrada blog.sk píšem {whatever} http://whatever.blog.sk/detail.html?a=76a881f755d98696c0392af3e5749104 že raz za týždeň... dobrý bol... whatever blog.sk Poznávajme nebezpečenstvá tohto Sveta {Uvahy} http://Honza-Osiku.blog.sk/detail.html?a=e9537dc74bd64d715431760a1ca4c7ba Pozitívne myslenie vÅ¡etko vyrieÅ¡i... Uvahy blog.sk Gao Li said that {blebocy} http://blebocy.blog.sk/detail.html?a=0b2a489888d24961ec5674ac68d54041 blebocy blog.sk Poznávajme nebezpečenstvá druhého sveta 2 {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.sk/detail.html?a=d73f6d23853fe657d4e174336892713f V predchádzajúcom článku sme hovorili o nástrahách, ktoré na nás číhajú po smrti na takzvanom druhom svete. Ale keďže tých nástrah je viac, ako obsiahne jediný text, budeme pokračovaÅ¥ a ukážeme si ďalÅ¡ie nebezpečenstvá, aby sme ich poznali už teraz, aby sme ich mohli na druhom svete Å¡Å¥astne prekonaÅ¥ a aby pre nás nemuseli znamenaÅ¥ naÅ¡e tragické zdržanie na celé tisícročia. Cesta k Svetlu blog.sk Doprava v PreÅ¡ove je hore nohami {doko (Jozef Kotulič)} http://doko.blog.sk/detail.html?a=826b375c12401417ea11986b2ade1b1a ...Západný privádzač na D1 v časti PreÅ¡ov -- Vydumanec pripomína kolosálne stavenisko a cesta smerom na Sedlice -- Margecany je vlastne súčasÅ¥ou tohto staveniska.... doko (Jozef Kotulič) blog.sk Prednáška v Klube záhradkárov Žilina {HZahrada} http://jcernans.blog.sk/detail.html?a=d26907e02db27dc0573b34b6a810d94d Do pozornosti vÅ¡etkým záhradkárom i nezáhradkárom, čo chodili tento rok na prednášky do Klubu záhradkárov !!! HZahrada blog.sk Spartagen Xt Москва {Spartagen Xt Moskva} http://SpartagenXtMoskva.blog.sk/detail.html?a=919e33a6abb5ecb62c32db0e9db95fb5 Spartagen Xt Moskva blog.sk Hľadám prácu {Uvahy} http://Honza-Osiku.blog.sk/detail.html?a=834f3c380503b868da09c07c46b6edfa v Bratislave Uvahy blog.sk ZvyÅ¡ovanie výsluhových dôchodkov 1.7.2018. KonÅ¡pirácia a či pravda ? {doko (Jozef Kotulič)} http://doko.blog.sk/detail.html?a=8429cbecd0d09702e1332757e15323c6 ...Je prirodzené opýtaÅ¥ sa, prečo naraz takáto zmena o 180 stupňov ? Je to politické rozhodnutie alebo nie sú peniaze na každoročnú valorizáciu ? Odpoveď na to chýba nielen v dôvodovej správe k zákonu, ale rado by to vedelo aj tých asi 46 000 výsluhových dôchodkárov, ... doko (Jozef Kotulič) blog.sk UspokojiÅ¥ sa ? {Kapamil} http://kamilpaluv.blog.sk/detail.html?a=ae7238c7815c490396dd913665f4471e Kapamil blog.sk Optimizmus {Uvahy} http://Honza-Osiku.blog.sk/detail.html?a=ad8ce862852f26951152bd55f9f491de Motto: Optimista je zle informovaný pesimista... Uvahy blog.sk Ukážka rezu {HZahrada} http://jcernans.blog.sk/detail.html?a=37445471778b59f287ca34b4a961b5b0 Dnes 5.4.2018 ukážka rezu s Ing.Jakubekom v Strážove o 15:00 hod. HZahrada blog.sk Nič. A vÅ¡etci slepí. {Recky medzi cecky} http://reckymc.blog.sk/detail.html?a=3828e2440f6b6d537ab588d139d116bd Recky medzi cecky blog.sk Stropkov - Smart city, či 100 rokov za opicami?! {Vladimír} http://vladimir193.blog.sk/detail.html?a=130486add7e2e7ee911ea433e7be471a Vladimír blog.sk Slobodná vôľa {Uvahy} http://Honza-Osiku.blog.sk/detail.html?a=28ae953512d3bd20d978286d8fa02c33 Prečo nie je slobodná... Uvahy blog.sk Poznávajme nebezpečenstvá druhého sveta 1 {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.sk/detail.html?a=46b8bdf405078a7a708ceec8167de3ec Ľudia by už počas svojho života na zemi mali začaÅ¥ nadobúdaÅ¥ určitú znalosÅ¥ o druhom svete, kam raz odídu po svojej fyzickej smrti, aby nemuseli v jeho najrozličnejších úrovniach zbytočne stráviÅ¥ celé stáročia. A nakoniec aby tam, ako ryby chytené do siete, nemuseli prísÅ¥ v nevyhnutnom rozklade hrubej i jemnej hmoty o celé svoje bytie. Cesta k Svetlu blog.sk Obrázky zo života {Uvahy} http://Honza-Osiku.blog.sk/detail.html?a=872db8b5cbe67f19400fea56bc0bb859 Slovenská sporitelňa - už s komentárom :-) Uvahy blog.sk Cirkus zvaný Slovensko {veÅ¡tec # jozef blahosej} http://tarotman99.blog.sk/detail.html?a=28a9ddf30d7ce3dbcfe28041793d47a9 veÅ¡tec # jozef blahosej blog.sk Tajomstvo 81-ky {Uvahy} http://Honza-Osiku.blog.sk/detail.html?a=f7d85c81049fb383765082d1347ef65b 81 je ... Uvahy blog.sk Matrix! Hodnotný film s hlbokým a silným posolstvom {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.sk/detail.html?a=701ac483acdc1ba0392789ccdf200a9f Nedávno som si opäť pozrel známy kultový film Matrix. Jeho skryté posolstvo má nám vÅ¡etkým určite čo povedaÅ¥, len ho je treba správne deÅ¡ifrovaÅ¥. A práve o toto deÅ¡ifrovanie sa teraz pokúsme, aby sme aj my nemuseli celý svoj život prežiÅ¥ len ako ozubené, nevedomé kolieska v iluzórnej realite matrixu, predstierajúcej skutočný život, zatiaľ čo skutočnou, nedôstojnou realitou je realita nášho zotročenia. Cesta k Svetlu blog.sk