blog.sk http://www.blog.sk/ Blog.sk sk Copyright 2004, Blog.sk 2019-08-19T09:09:16+0200 admin@blog.sk admin@blog.sk Blog.sk 2019-08-19T09:09:16+0200 1 hourly Slovenskí, augustoví traja králi : Robert, Andrej a Béla v roku 2019 {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=6f3cbcc0df5e2271881e99c53c6f71e2 ...Pre mnohých, čo tieto udalosti sledujú, stačí použiÅ¥ jedno staré slovenské porekadlo a nemusím ďalej písaÅ¥. .. "Trafená hus zagága !.. Jozef Kotulič blog.sk Biblický názor na multikulturní míchání národů {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=9812cb93d2f5a39ca982a7633052a697 Ak sa pozrieme do Biblie, konkrétne do Starého zákona, židovský národ je v ňom vyslovene varovaný pred tým, aby uzatváral manželstvá s prísluÅ¡níkmi iných národov Kanaánu a nemieÅ¡al sa s nimi. Cesta k Svetlu blog.sk S tanistrou po SpiÅ¡i - levočská Mariánska hora {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=eaffd6522cd04104f2a0769b9411d270 ... veľké zmeny k lepÅ¡iemu na Mariánskej hore ocení každý, kto tam príde ... Jozef Kotulič blog.sk S tanistrou po Slovensku, Kremnické Bane -- stred Európy {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=c4bc1de3fad5d27dc9b1a65cbf4ed642 ... stred Európy ostane stále na tomto mieste, lebo ako vraj povedal jeden starosta, tak to stanovili merania, ktoré si objednala vláda SR a Matica Slovenska pri vzniku SR 1.1.1993... Jozef Kotulič blog.sk S tanistrou po Chorvátsku, Vransko jazero {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=41e01a4517bc6c0be3854e2466ecb3ea ... Vodná plocha má rozlohu asi 30 km² a hĺbku do 4 až 6 metrov. Je rajom asi jednej stovky druhov vodných vtákov. Od roku 1999 bola táto oblasÅ¥ vyhlásená za chránený prírodný park.... Jozef Kotulič blog.sk being a racer like Schumacher {ultiesth的博客} http://ultiesth.blog.sk/detail.html?a=fcfff3a947b3221ab7f624a6fda86da6 ultiesth的博客 blog.sk Confidence in the future of Hong Kong {ythagorean} http://ythagorean.blog.portal.sk/detail.html?a=1194819293e5cdc37e09c991933aeefe ythagorean blog.sk Od eufórie po vytriezvenie {Ajkin denník} http://ajkin-dennik.blog.portal.sk/detail.html?a=3628543f7a2913afa25b02fb8eca8985 "Jediný človek, ktorého môžeÅ¡ nenávidieÅ¥ je ten, ktorého milujeÅ¡, pretože len jedine ten ti dokáže naozaj ublížiÅ¥." Erich Maria Remarque Ajkin denník blog.sk Keby som bol ministrom Å¡kolstva {Alexander Majda} http://amajda.blog.portal.sk/detail.html?a=8523a11bbe21e9185b332ac8e910be28 Pozrite sa ako si obyčajný človek, ktorý ma za manželku učiteľku matematiky, predstavuje riadenie najÅ¥ažšieho rezortu. Alexander Majda blog.sk Baron Tranck {JarKry} http://JarKry56.blog.portal.sk/detail.html?a=1d6f518e399d5312763b1d7a9246e425 USB/UspeÅ¡né kulturní náladovky JarKry blog.sk Exekutor II. {JarKry} http://JarKry56.blog.portal.sk/detail.html?a=cb9b438d69ab99eea388bea805a06bd1 USB/DNES JarKry blog.sk Å tyri svetové strany a Slovensko, podľa Andreja Danka {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=5956c91be485651d121a0d988c8b3f71 ... svetové strany tu nie sú nato, aby sme sa rozÅ¡tvrtili, ale aby sme sa naopak zjednotili, a spoločne Å¡li za tým cieľom, ktorého smer sme si vytýčili v novembri roku 1989... Jozef Kotulič blog.sk Každý z nás je zvrchovaným vládcom dvoch ríš {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=e38ec24d31c7cf85654ed6e067f80963 Bez toho, že by sme si to vôbec uvedomovali, je každý z ľudí neobmedzeným vládcom v dvoch obrovských ríšach. A to v ríši svojich vlastných, živých citových foriem, a zároveň v ríši svojich vlastných myÅ¡lienkových foriem. Cesta k Svetlu blog.sk Pani prezidentku čaká veľmi Å¥ažký politický život {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=5d1828cc8b17d5d86734c33a2f6736ce ... Nik nie je taký bezvýznamný a občiansky zanedbateľný, aby mohol byÅ¥ na svojich právach či slobodách ukrátený... Jozef Kotulič blog.sk Stary zapis {JarKry} http://JarKry56.blog.portal.sk/detail.html?a=e1017f080a5bec032deb54ca3b76bd16 USB DNES-190614 JarKry blog.sk Deň otcov na Slovensku {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=6180b9aa4a8a33bbbe3e01861b4856be ... Slovo otec je pochopiteľne tak staré ako je staré samotné ľudstvo, čiže najmenej od stvorenia sveta. .. Jozef Kotulič blog.sk MaterniTY!... Teda JA...73 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=1e73f818092e577c23e7243074470993 O tom, ako to pomáha, keď sa človek prestáva sústrediÅ¥ na zlé, na seba, na vinu, či nevinu... O tom, že bez zlého, viny a seba samého je svet omnoho krajší. A lepší. free&happylife blog.sk Na oslavách 75. výročia vylodenia v Normandii mal byÅ¥ prezident SR {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=3c2872115ee03e3c1cec984dff26a14d ... Podľa ústavy, SR v zahraničí reprezentuje jej prezident. Ak aj pozvánku dostal predseda vlády SR a odmietol ju, potom celé ministerstvo zahraničných vecí málo okamžite konaÅ¥ a "vybaviÅ¥" náhradu na najvyÅ¡Å¡ej úrovni... Jozef Kotulič blog.sk Oznámenie {ZO SZZ Beckov Sychrov} http://Anavan.blog.portal.sk/detail.html?a=774c5df5c709b0ca25663df49ad3a7c9 So zármutkom oznamujeme že nás dňa 4.6.2019 navždy opustil náš dloholetý kolega a kamarát pán Ivan Raník. ĆesÅ¥ jeho pamiatke a úprimná sústrasÅ¥ pozostalej rodine. ZO SZZ Beckov Sychrov blog.sk S tanistrou po Maďarsku, Ostrihom {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=6300151d37e8de5c99c4fed07d8fcd08 .. na vzniku mesta Ostrihom sa značnou mierou podieľali aj naÅ¡i slovenskí predkovia, lebo tam sídlili už okolo roku 500 ... Jozef Kotulič blog.sk MaterniTY!... Teda JA...72 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=7f7612df477005f940e5d539d14eb4be Myslím na toho strýka... Že už nikdy nepríde a nebude si uÅ¥ahovaÅ¥ z mojej mamy, že nepočuje.. Dobré čo?.. Ano, dobre čítate, aj mamina nepočuje... Ale ona sa nedá, vždy mu dokázala na oplátku povedaÅ¥ niečo pekne Å¡tipľavé, ale zároveň milé a totálne srandovné, že som iÅ¡la do kolien... free&happylife blog.sk A-Z (synonymos, antonymos, contrarios) {Nostra lingua latina} http://albacygnus10.blog.portal.sk/detail.html?a=72a04960a8bd8d3d096c741baea9857e Nostra lingua latina blog.sk MaterniTY!... Teda JA...71 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=f02df3afae5b899c2b4b26d340d08dac Shallow.... free&happylife blog.sk Strednoveký efekt {Centralnet} http://gaaspi.blog.portal.sk/detail.html?a=b1af87af9c981c430bf23307f40f70ac Muži v strednom veku si Å¥ažko nájdu partnerku lebo pre mladé je starý a pre starÅ¡ie je mladý. Vysvetlenie prečo to tak je, nájdete v článku. Čítajte ďalej. Centralnet blog.sk MaterniTY!... Teda JA...70 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=865d5aafbcb3317b9ea453aee604c3d5 Umrel strýko. Nie, že by som sa topila v nejakých slzách, alebo niečo podobné, len... Napadlo mi, že to najpotrebnejÅ¡ie pre to, aby ste mohli byÅ¥ tu, alebo tam, smiaÅ¥ sa, či plakaÅ¥.. už to skrátka nemá. Už nie je. Nemôže príjsÅ¥... Vlastne nikam... free&happylife blog.sk O hlbokom omyle stúpencov gnostického kresÅ¥anstva {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=069bda544258c003f846805deef7dfcc Gnostické kresÅ¥anstvo je kresÅ¥anstvom, uznávajúcim kozmický princíp Krista. Ide o vÅ¡eobsiahly, božský princíp, jestvujúci nad hmotným svetom. Tento princíp pôsobí svojim vyžarovaním zhora smerom nadol k ľuďom a vnútorne ich nabáda k tomu, aby poznali, čím v skutočnosti sú. Že sú zrnkami ducha, ponorenými do hmotného sveta za účelom duchovného dozrievania, a že skutočným zmyslom ich bytia je nadobudnutie takej vysokej miery zdokonalenia v cnostiach, že budú môcÅ¥ navždy opustiÅ¥ hmotnosÅ¥ a vstúpiÅ¥ do večnej ríše Ducha. Cesta k Svetlu blog.sk Vyslúžilcom od 1. júla 2019 valorizujú dôchodky {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=d2c295f2c26d52cd5db728c9314a8a42 ... nízke dôchodky sa zvyÅ¡ujú o viac ako je inflácia, vysoké dôchodky o infláciu. Tento princíp treba uplatniÅ¥ aj na výsluhové dôchodky. Jozef Kotulič blog.sk MaterniTY!... Teda JA...69 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=fe01f506adaf4e71bdda44a21131fbcd Myslím si, že... free&happylife blog.sk MaterniTY!... Teda JA...68 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=6b8478172fcd0ed1cf2b8314db7a6959 Balance everywhere...to be, or not to be?....Or.. let it be?... free&happylife blog.sk S tanistrou po Zemplíne, Sečovce {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=c56cc2e3fdc7716d0c0a9bb0d6aa6124 ... v meste sa narodil Emery Roth, ktorý sa v Amerike stal slávnym architektom. Prvá písomná zmienka o Sečovciach pochádza z roku 1245... aj foto Jozef Kotulič blog.sk S tanistrou po Zemplíne, mestečko Strážske {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=13a76d55516f16532d71e0558d741705 ... mesto aj keď najmä vďaka panelákom, mi pripomína skanzen socializmu, má tiež svoje národné kultúrne pamiatky. Hoci len tri, ale predsa sú... Jozef Kotulič blog.sk MaterniTY!... Teda JA...67 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=2a8972c5cdf40791702015529d5d37f2 Taká je krásna.. Taká je krásna.. Viem, že vÅ¡etci rodičia si myslia, že ich dieÅ¥a je najkrajÅ¡ie na svete.. Ale moje je naozaj... free&happylife blog.sk MaterniTY!... Teda JA...66 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=5f67d927805ab97b153b529e2cec2350 Posledné dni mám takú ujmu... Vždy, keď sme vonku, pozorujem ľudí... Rátam...Rátam, rátam a stále som na nule... Nikde, nikto, nič... free&happylife blog.sk MaterniTY!... Teda JA...65 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=262177f64d9f184e09cb05f144555279 Tieto dni... Počas veľkej noci... Akoby sa na mňa zo vÅ¡etkých strán valilo také motto, alebo hláška, alebo rozum do hlavy, že... prijaÅ¥ to, čo sa nedá zmeniÅ¥, a zmeniÅ¥ to, čo sa zmeniÅ¥ dá a vedieÅ¥ tieto dve veci rozlíšiÅ¥... sranda, že niekedy sa ku vám rovnaké veci dostávajú z rôznych zdrojov... free&happylife blog.sk S tanistrou po Horehroní, rázovitá obec Å umiac {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=b2ef5a5174a79db1d58803613e59c8b5 ... hoci na vrchole Kráľovej holi, kam zo Å umiaca vedie lesná asfaltová cesta (pre verejnosÅ¥ uzavretá), nestojí ani jeden strom, zato sa tam od roku 1960, hrdo vypína obrovský televízny vysielač - retranslačná stanica... Jozef Kotulič blog.sk MaterniTY!... Teda JA...64 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=878b4070dbb84841dc38b16fbaaa3496 Zdá sa mi, akoby som bola niekým, koho večným poslaním je Å¡pekulovaÅ¥. Nad pravdami života... A je to únavné... A vlastne ma to ani nebaví.. Ale zdá sa mi, že inak to ani neviem.. žiÅ¥, alebo čo... Povedali, že naozaj nepočuje. A že jej dajú aparátiky.. Fuj, aké Å¡karedé slovo.. Tiež tomu hovoria "načúvatka".... Nezdá sa mi to byÅ¥ pravda... A už vôbec sa mi to nezdá byÅ¥ fér... free&happylife blog.sk S tanistrou po Žitnom ostrove, pútnické miesto Báč {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=1af1e8b4eaff6e94a49548d299caebdd ... keď sa počas rozjímania pozrel na obraz, videl z očí Panny Márie stekaÅ¥ vodu a potom aj krv. Opakované ronenie krvavých sĺz videli nielen rehoľníci ale aj ostatní veriaci. Jozef Kotulič blog.sk Internet XV. {JarKry} http://JarKry56.blog.portal.sk/detail.html?a=873fdd9ada71ea9a73ed4d0bcb14dc28 Stara USB/Dnes JarKry blog.sk Rosinské kocúrkovo {Rosinské kocúrkovo} http://sede.blog.sk/detail.html?a=91ec2b6335125c9f94723d3b74c10f81 Rosinské kocúrkovo blog.sk Potravinové machinácie {NCblog} http://NC.blog.sk/detail.html?a=af37138b9a063e654c4688db500a2946 NCblog blog.sk Ako sa zázračne uzdraviÅ¥? Návod {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=683329a6f13c5bdbc20b7c9c808b70d2 Kto chce sám na sebe prežiÅ¥ zázračné uzdravenie, musí splniÅ¥ tri podmienky. Prvá podmienka je poznaÅ¥, prečo ochorel. PresnejÅ¡ie povedané poznaÅ¥, aká je duchovná príčina choroby, ktorá ho postretla. Cesta k Svetlu blog.sk Nárok na odchod do dôchodku na Slovensku -- už od 33 až do 64 rokov fyzického veku {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=e64a07ab38c4d62d8042ad6ad6cab6ae ... mnoho naÅ¡ich občanov žije v predstave, že problematika odchodu do dôchodku sa ho eÅ¡te netýka a tak sa o ňu ani nezaujíma. Fakt je ale ten, že sa dotýka vÅ¡etkých... Jozef Kotulič blog.sk Dominoqq {satuqq} http://satuqq.blog.sk/detail.html?a=6f78b9340212f228d4aceecbb014b4a5 satuqq blog.sk Vojna, ktorú nevidíme {Svet okolo nás} http://marria.blog.sk/detail.html?a=7625b1c233695eb44bde55fbf2672826 Vojna, alebo konflikt môže maÅ¥ rôznu podobu. Každodenne sa s ňou stretávame. ÄŒi sa nás týka osobne, alebo ju len sledujeme okolo nás, prítomnosÅ¥ vojny nemôžeme poprieÅ¥. Sú ľudia, ktorí pred vojnou zatvárajú oči, alebo ľudia, ktorí sa angažujú a majú na vec svoj názor. A potom ďalší, ktorí názory zmenia na činy. Svet okolo nás blog.sk Stredný Stupeň Å ialenstva 20 {HaSolitudo} http://HaSolitudo.blog.portal.sk/detail.html?a=cc9783dbb8617e532d688a103b085630 HaSolitudo blog.sk Prvá prezidentka republiky v doterajÅ¡ej histórii Slovenska {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=6f1be3e5dc7ee16470a7a036d1a8ed19 ... Å portovci považujú za prirodzené, ak medaily získavajú postupne, od bronzovej až po tú zlatú. Niečo podobné sa udialo aj v súťaží o ženský post funkcie prezidentky SR. .. Jozef Kotulič blog.sk La comparaison du pointeur laser {Améliorations laser et nouveautés} http://pointeurlaser.blog.sk/detail.html?a=2b53954cb8fd954ba7211a07759a307e En appuyant sur le bouton à l'arrière activera le voyant. Le laser vous indiquera également l'état du niveau de la batterie lorsque vous appuierez dessus, vert signifie 80% à 100%, bleu 50% à 79%, rouge 20% à 49% et rouge clignotant inférieur à 20%. Améliorations laser et nouveautés blog.sk Het type van de laserpen {Laser Product Sorting} http://laserpen.blog.sk/detail.html?a=e09aa3878700e3249097ede0425d497e Als je een laserpointer voor je katten wilt, raad ik deze ten zeerste aan. Zo blij als ik ben, is Sam nog gelukkiger. De laser is niet verstelbaar en is niet recht. En de stroboscoopfunctie kan ook een signaallamp zijn, het is ongeveer een interval van een halve seconde. Laser Product Sorting blog.sk ÄŒlenská schodza základnej organizácie {ZO SZZ Beckov Sychrov} http://Anavan.blog.portal.sk/detail.html?a=98132429756022da925ce45608811abe ÄŒenská schodza ZO SZZ 2019 ZO SZZ Beckov Sychrov blog.sk El láser con una cabeza ajustable {comprar laser} http://punterolaser.blog.portal.sk/detail.html?a=072fc8afb0f137a008bd2fca5b8cdeed La compañía me contactó y envió un reemplazo gratis. Desafortunadamente, el reemplazo funciona solo parte del tiempo. El botón de encendido y apagado parece ser el principal problema. Sin embargo, sí aprecio un negocio que intenta hacer las cosas bien. comprar laser blog.sk