blog.sk http://www.blog.sk/ Blog.sk sk Copyright 2004, Blog.sk 2019-12-09T23:25:10+0100 admin@blog.sk admin@blog.sk Blog.sk 2019-12-09T23:25:10+0100 1 hourly Bezhraničné sebectvo a osobná uhlíková stopa {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=b3910f18da86fc891c75f055d8d687ed SkutočnosÅ¥, že ekologické aktivity boli v súvislosti s Gretou Thunberg a ľuďmi, čo stoja za ňou v značnej miere sprofanované neznamená, že teraz máme mávnuÅ¥ nad vÅ¡etkým rukou tak, ako to mnohí s radosÅ¥ou urobili. Zásadný obrat v naÅ¡om vzÅ¥ahu k prírode je potrebný, ale nevedie cestou vyrúbenia nových daní a ďalÅ¡ieho, podobného sofistikovaného zarábania na obyčajných ľuďoch pod zámienkou boja za ekológiu. V skutočnosti vÅ¡ak kvôli stále väčšiemu hromadeniu ziskov tak, ako vždy. Bábkou a nástrojom v rukách práve tohto typu ľudí sa stala naivná Greta Thunberg. Cesta k Svetlu blog.sk Tragický preÅ¡ovský Mikuláš 2019 {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=c25f2a4d17670eacf45327d5c0b178fe ...Pýtam sa pani ministerky. Ak by nedajbože, v tú istú chvíľu, horel výškový dom na opačne umiestnenom, 6 km vzdialenom sídlisku Sekčov, s čím by ho hasiči hasili ? Jozef Kotulič blog.sk Moje miesto {filozofia} http://filovera.blog.portal.sk/detail.html?a=f23c1aa2adbcd7506ab555f91e91d751 haiku filozofia blog.sk How To Improve Your Alexa Ranking {10seos} http://10seos.blog.sk/detail.html?a=ccdeac61f386746fd9f3516131661728 According to Alexa Blog, "Your Alexa ranking is an estimate of how popular your site is relative to all other sites." But why should you consider improving your Alexa rank? For two reasons 10seos blog.sk ÄŒas je jednosmerka. {veÅ¡tec # jozef blahosej} http://tarotman99.blog.portal.sk/detail.html?a=e3e16a110c5d22fb4c74053355b95bea ÄŒas a jeho plynutie v živote veÅ¡tec # jozef blahosej blog.sk Armáda v novembri 1989 {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=7dc6d5fb900407d7e7d55986d630b0be ...Určitým klišé, znejúcim na verejnosti je fakt, že minister obrany a Å¡pičky generality pripravovali v novembri 1989 akciu "Zásah", ale len málokto nezabudne dodaÅ¥, že nebola nikdy zrealizovaná. Ale čo robilo ostatných, takmer 200 000 vojakov, prísluÅ¡níkov ÄŒSĽA? Jozef Kotulič blog.sk Å tátny smútok, spontánna príležitosÅ¥ na hlbokú sebareflexiu {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=98a24e5a801aee974a22c25406688c30 ...treba obmedziÅ¥ rýchlosÅ¥ pre nákladné automobily a autobusy mimo diaľnice maximálne na 70 km/hod. Dokonca, by som bol aj za úplne vylúčenie Å¥ažkých nákladných automobilov zo vÅ¡etkých ciest II. a III. triedy... Jozef Kotulič blog.sk Spievanie naplno (v hlave) {Definitely my last blog} http://definitelymylast.blog.portal.sk/detail.html?a=b738426ae38d16473b9e402856ed883b Neodkladaj na zajtra, čo môžeÅ¡ urobiÅ¥ pozajtra :D. Definitely my last blog blog.sk NeplaÅ¥te za rozhlas a televíziu, ak nemusíte ! {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=3a41064644196cd2828518cbce1bd978 ... a niektorým dôchodcom sa takto môže v roku 2020 zvýšiÅ¥ rozpočet mesačne o 2,32 eura ... Jozef Kotulič blog.sk Prečo Fico bráni grázla ? {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=7b17f4897acca72aa5a8d1c40d10b850 ...grázel je zlý, naničhodný človek, narúšajúci verejný poriadok alebo páchajúci trestnú činnosÅ¥, darebák, naničhodník, ničomník .. Jozef Kotulič blog.sk Dogsie, pomoc pre psíkov v núdzi {Zaujímavosti } http://Patus222.blog.portal.sk/detail.html?a=859a6eb06beeeb50cae7c65d762a4d3a Zaujímavosti blog.sk juju {whatever} http://whatever.blog.portal.sk/detail.html?a=cd655d3144774afae05c9ae979fb00c5 možno by som mala založiÅ¥ nový blog.. ech.. uvidíme. whatever blog.sk Zásadný omyl kresÅ¥anskej symboliky {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=34f966a3d839a10d3e9fc40804278dd8 Tým omylom je vnímanie kríža a pohľad naň. Existujú totiž dva druhy krížov, o ktorých budeme hovoriÅ¥. A to kríž rovnoramenný a kríž kresÅ¥anský, s predĺženým zvislým ramenom. Cesta k Svetlu blog.sk Nie sú nádeje obecných a mestských policajtov predčasné ? {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=df97cdc69da5016f477dc51d0b9c39f8 ... až doteraz som naivne veril, že obecní policajti konečne dosiahli to, že ich zaradili medzi ostatné bezpečnostné zložky do zákona 328/2002 Z. z., čo by bolo nielen logické, ale zrejme aj spravodlivé. Žiaľ, nestalo sa tak... Jozef Kotulič blog.sk Papagáje v parlamente {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=b7df72090146c33d4aa9497fa4e1c2f4 ...verím, že pani prezidentka tento zákon nepodpíše a vráti ho späť do NR SR, kde už nebudú papagáje ale svojprávni ľudia a zákon v opakovanom hlasovaní neschvália... Jozef Kotulič blog.sk Telefonovani XIV {JarKry} http://JarKry56.blog.portal.sk/detail.html?a=eb99cef04cffa839750c29c8fa401424 USB/DNES/2018 JarKry blog.sk Stredný Stupeň Å ialenstva (22. epizóda) {HaSolitudo} http://HaSolitudo.blog.portal.sk/detail.html?a=e430f5dc998775dfe90d105439a70411 HaSolitudo blog.sk Uzemneni VIII. {JarKry} http://JarKry56.blog.portal.sk/detail.html?a=7db6729cb21497621517ea818860f300 USB/DNES JarKry blog.sk Stredný Stupeň Å ialenstva (21. epizóda) {HaSolitudo} http://HaSolitudo.blog.portal.sk/detail.html?a=1c1c7bd29e8958e234070f275dc5e6c0 HaSolitudo blog.sk S tanistrou po Slovensku, kláštor Hronský Beňadik {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=f593d023474ff3907ef00a7c9cf57aad ... relikvia Božej krvi, je asi najvzácnejÅ¡ia pamiatka. Ide o časÅ¥ Å¡atky svätej Veroniky, ktorú podala JežiÅ¡ovi na jeho krížovej ceste... aj fotočriepky... ... Jozef Kotulič blog.sk Internet XVI {JarKry} http://JarKry56.blog.portal.sk/detail.html?a=f880b330b28550a8e8d2787cade25a32 USB/Internet JarKry blog.sk Hrozivé neÅ¡Å¥astie v Tatrách a jeho eÅ¡te hrozivejÅ¡ia symbolika {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=549bf7e0ee3d96fdc39cbdc421336f4f Búrka, ktorá sa strhla vo Å¡tvrtok popoludní 22. augusta 2019 v Tatrách sa stáva čiernym dňom v ich histórii. Na slovenskej strane bol usmrtený jeden človek a niekoľkí boli zranení, avÅ¡ak epicentrom neÅ¡Å¥astia sa stala poľská strana, kde zahynuli Å¡tyria ľudia a 157 bolo zranených. Cesta k Svetlu blog.sk S tanistrou po Å ariÅ¡i, zabudnutý pamätník SNP (Chmeľov, Lipníky, Nemcovce) {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=e24a1e74bfface7a0f9e6c116aa7ae2a ... za obcou Lipníky stojí pamätník popravy 6 občanov z obce Nemcovce, ...fotoreportáž Jozef Kotulič blog.sk S tanistrou po Å ariÅ¡i, Medzianske skalky {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=4a385e542a649b71db853de99517efd3 ... krásny výhľad na Slanské vrchy a okolité sídla, len Å¡koda, že prístupová cesta je rozbitá...fotoreportáž... Jozef Kotulič blog.sk Piatok trinásteho v PreÅ¡ove. Stretnutie s pani prezidentkou {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=6d00c8d671e500b7b41de66b1b558e49 ...fotoreportáž .... Jozef Kotulič blog.sk Foto {(Starý) Račan} http://Racan.blog.portal.sk/detail.html?a=10f93edaf26a6e91485dcf4b5818fd23 (Starý) Račan blog.sk CHUDNUTIE A STRAVOVANIE podľa typu postavy {KAHsports} http://henrichkaffel.blog.portal.sk/detail.html?a=af11e1962af2696e32ed87a64ca44352 CHUDNUTIE A STRAVOVANIE podľa typu postavy -- ektomorf, mezomorf, endomorf KAHsports blog.sk ZvyÅ¡ovanie platov profesionálnych vojakov. Bude ? Nebude ? {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=3f1e4eceacef688c6c81689975cefa9f ...takéto zvyÅ¡ovanie platov profesionálnych vojakov v ozbrojených silách nebolo od roku 2006.. Jozef Kotulič blog.sk S tanistrou po Vysokých Tatrách 2019 {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=3ff3aeba26bad70c9a6a81b05d740df6 ...12 -- 15 metrov dolu predo mnou, pri statnej breze stala na zadných labách medvedica. Takých 180 cm, predné laby pri tele a díva sa na mňa a ja na ňu. .. aj obrázky Jozef Kotulič blog.sk V roku 2019 uplynulo 50 rokov od prvého vydania knihy Jána L. Kalinu, Tisíc a jeden vtip {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=56ddb7ed3a963fb06e6d3991084dc432 ... odteraz môžete učiÅ¥ deti že 2 krát 2 je Å¡esÅ¥. Hádam, Å¡tyri, súdruh inÅ¡pektor ! Nie, zatiaľ Å¡esÅ¥. Keby sme im hneď povedali plnú pravdu, detičky by mohli dostaÅ¥ Å¡ok ! Jozef Kotulič blog.sk Slovenskí, augustoví traja králi : Robert, Andrej a Béla v roku 2019 {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=6f3cbcc0df5e2271881e99c53c6f71e2 ...Pre mnohých, čo tieto udalosti sledujú, stačí použiÅ¥ jedno staré slovenské porekadlo a nemusím ďalej písaÅ¥. .. "Trafená hus zagága !.. Jozef Kotulič blog.sk Biblický názor na multikultúrne mieÅ¡anie národov {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=9812cb93d2f5a39ca982a7633052a697 Ak sa pozrieme do Biblie, konkrétne do Starého zákona, židovský národ je v ňom vyslovene varovaný pred tým, aby uzatváral manželstvá s prísluÅ¡níkmi iných národov Kanaánu a nemieÅ¡al sa s nimi. Cesta k Svetlu blog.sk S tanistrou po SpiÅ¡i - levočská Mariánska hora {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=eaffd6522cd04104f2a0769b9411d270 ... veľké zmeny k lepÅ¡iemu na Mariánskej hore ocení každý, kto tam príde ... vidieÅ¥ aj na fotografiách... Jozef Kotulič blog.sk S tanistrou po Slovensku, Kremnické Bane -- stred Európy {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=c4bc1de3fad5d27dc9b1a65cbf4ed642 ... stred Európy ostane stále na tomto mieste, lebo ako vraj povedal jeden starosta, tak to stanovili merania, ktoré si objednala vláda SR a Matica Slovenska pri vzniku SR 1.1.1993... Jozef Kotulič blog.sk S tanistrou po Chorvátsku, Vransko jazero {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=41e01a4517bc6c0be3854e2466ecb3ea ... Vodná plocha má rozlohu asi 30 km² a hĺbku do 4 až 6 metrov. Je rajom asi jednej stovky druhov vodných vtákov. Od roku 1999 bola táto oblasÅ¥ vyhlásená za chránený prírodný park.... Jozef Kotulič blog.sk being a racer like Schumacher {ultiesth的博客} http://ultiesth.blog.sk/detail.html?a=fcfff3a947b3221ab7f624a6fda86da6 ultiesth的博客 blog.sk Confidence in the future of Hong Kong {ythagorean} http://ythagorean.blog.portal.sk/detail.html?a=1194819293e5cdc37e09c991933aeefe ythagorean blog.sk Od eufórie po vytriezvenie {Ajkin denník} http://ajkin-dennik.blog.portal.sk/detail.html?a=3628543f7a2913afa25b02fb8eca8985 "Jediný človek, ktorého môžeÅ¡ nenávidieÅ¥ je ten, ktorého milujeÅ¡, pretože len jedine ten ti dokáže naozaj ublížiÅ¥." Erich Maria Remarque Ajkin denník blog.sk Keby som bol ministrom Å¡kolstva {Alexander Majda} http://amajda.blog.portal.sk/detail.html?a=8523a11bbe21e9185b332ac8e910be28 Pozrite sa ako si obyčajný človek, ktorý ma za manželku učiteľku matematiky, predstavuje riadenie najÅ¥ažšieho rezortu. Alexander Majda blog.sk Baron Tranck {JarKry} http://JarKry56.blog.portal.sk/detail.html?a=1d6f518e399d5312763b1d7a9246e425 USB/UspeÅ¡né kulturní náladovky JarKry blog.sk Exekutor II. {JarKry} http://JarKry56.blog.portal.sk/detail.html?a=cb9b438d69ab99eea388bea805a06bd1 USB/DNES JarKry blog.sk Å tyri svetové strany a Slovensko, podľa Andreja Danka {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=5956c91be485651d121a0d988c8b3f71 ... svetové strany tu nie sú nato, aby sme sa rozÅ¡tvrtili, ale aby sme sa naopak zjednotili, a spoločne Å¡li za tým cieľom, ktorého smer sme si vytýčili v novembri roku 1989... Jozef Kotulič blog.sk Každý z nás je zvrchovaným vládcom dvoch ríš {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=e38ec24d31c7cf85654ed6e067f80963 Bez toho, že by sme si to vôbec uvedomovali, je každý z ľudí neobmedzeným vládcom v dvoch obrovských ríšach. A to v ríši svojich vlastných, živých citových foriem, a zároveň v ríši svojich vlastných myÅ¡lienkových foriem. Cesta k Svetlu blog.sk Pani prezidentku čaká veľmi Å¥ažký politický život {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=5d1828cc8b17d5d86734c33a2f6736ce ... Nik nie je taký bezvýznamný a občiansky zanedbateľný, aby mohol byÅ¥ na svojich právach či slobodách ukrátený... Jozef Kotulič blog.sk Stary zapis {JarKry} http://JarKry56.blog.portal.sk/detail.html?a=e1017f080a5bec032deb54ca3b76bd16 USB DNES-190614 JarKry blog.sk Deň otcov na Slovensku {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=6180b9aa4a8a33bbbe3e01861b4856be ... Slovo otec je pochopiteľne tak staré ako je staré samotné ľudstvo, čiže najmenej od stvorenia sveta. .. Jozef Kotulič blog.sk MaterniTY!... Teda JA...73 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=1e73f818092e577c23e7243074470993 O tom, ako to pomáha, keď sa človek prestáva sústrediÅ¥ na zlé, na seba, na vinu, či nevinu... O tom, že bez zlého, viny a seba samého je svet omnoho krajší. A lepší. free&happylife blog.sk Na oslavách 75. výročia vylodenia v Normandii mal byÅ¥ prezident SR {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=3c2872115ee03e3c1cec984dff26a14d ... Podľa ústavy, SR v zahraničí reprezentuje jej prezident. Ak aj pozvánku dostal predseda vlády SR a odmietol ju, potom celé ministerstvo zahraničných vecí málo okamžite konaÅ¥ a "vybaviÅ¥" náhradu na najvyÅ¡Å¡ej úrovni... Jozef Kotulič blog.sk Oznámenie {ZO SZZ Beckov Sychrov} http://Anavan.blog.portal.sk/detail.html?a=774c5df5c709b0ca25663df49ad3a7c9 So zármutkom oznamujeme že nás dňa 4.6.2019 navždy opustil náš dloholetý kolega a kamarát pán Ivan Raník. ĆesÅ¥ jeho pamiatke a úprimná sústrasÅ¥ pozostalej rodine. ZO SZZ Beckov Sychrov blog.sk S tanistrou po Maďarsku, Ostrihom {Jozef Kotulič} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=6300151d37e8de5c99c4fed07d8fcd08 .. na vzniku mesta Ostrihom sa značnou mierou podieľali aj naÅ¡i slovenskí predkovia, lebo tam sídlili už okolo roku 500 ... Jozef Kotulič blog.sk