blog.sk http://www.blog.sk/ Blog.sk sk Copyright 2004, Blog.sk 2018-07-21T17:51:08+0200 admin@blog.sk admin@blog.sk Blog.sk 2018-07-21T17:51:08+0200 1 hourly čo sa dá robiÅ¥, keď srdce horí {whatever} http://whatever.blog.portal.sk/detail.html?a=b398ec46ece0c4275603690b5dd0aa3a odkiaľ prichádza nenávisÅ¥, ktorá nás zvádza stále znova sa napádaÅ¥, hádaÅ¥ sa za každú hlúposÅ¥.. prebodávame sa slovami ostrými ako nože, režeme naÅ¡u lásku a nemôžeme si pomôcÅ¥.. whatever blog.sk Stredný Stupeň Å ialenstva 15 {HaSolitudo} http://HaSolitudo.blog.portal.sk/detail.html?a=e21e7839960e7e512962ccb868748541 HaSolitudo blog.sk MaterniTY!... Teda JA...50 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=8c9cea36fd7b938186aae8f5336e41fd O Tomášovi Klusovi. A pravde, ktorej na Å¡atách asi fakt nezáleží. free&happylife blog.sk Cez PreÅ¡ov radÅ¡ej nejazdite {doko (Jozef Kotulič)} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=8ab8457190c7c693850cde4b4abb6306 ... pravda, pokiaľ máte dosÅ¥ času, potom to risknite ... aj fotky... doko (Jozef Kotulič) blog.sk O ideále nepoÅ¡kvrneného počatia a iných fascinujúcich skutočnostiach {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=be36008b023e73c6a262a1bd1c2ddede Osobnostne a duchovne vysoko stojaci, kvalitní jedinci, môžu prichádzaÅ¥ na svet len prostredníctvom nepoÅ¡kvrneného počatia! NepoÅ¡kvrnené počatie totiž nie je dej, ktorý sa stal len jediný krát v dejinách! Ideál nepoÅ¡kvrneného počatia môže byÅ¥ dosiahnutý každou ženou, ktorá splní dve podmienky. A síce, ak k počatiu dôjde z čistej lásky, a zároveň s vrúcnym pohľadom, upretým k Stvoriteľovi. Takýmto spôsobom bolo totiž Máriou z Nazareta počaté fyzické telo Kristovo a podobným, telesnou zmyselnosÅ¥ou nepoÅ¡kvrneným počatím by mali prichádzaÅ¥ na svet vÅ¡etci ľudia. Cesta k Svetlu blog.sk MaterniTY!... Teda JA...49 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=eb64fac8dd1a0e82ab3d067eaaa246b2 O rozhodnutí, ktoré som urobila...Lebo sedieÅ¥ na dvoch stoličkách... free&happylife blog.sk MaterniTY!... Teda JA...48 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=3efc2cf673dbca4e8acb74628de557a9 O mojej relax zone. You are invited too! free&happylife blog.sk MaterniTY!... Teda JA...47 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=030ed19593773462f4c408c21585a6bf O cieľoch... A o tom, ako ich neplním... free&happylife blog.sk Keď sa deti hrali. {Life.kitchen.children.world} http://Andreaturtev.blog.sk/detail.html?a=b241c1eb3c6932665cbcb0b8ab906e16 Life.kitchen.children.world blog.sk MaterniTY!... Teda JA...46 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=36265871263fdca2184c20db9c852dbf O tom, že žena má vplyv na vÅ¡etko. Naozaj na vÅ¡etko... free&happylife blog.sk Keď sa deti hádajú. {Life.kitchen.children.world} http://Andreaturtev.blog.sk/detail.html?a=4b9765bfb87a89bc4e3b3daa33ba1855 Life.kitchen.children.world blog.sk MinulosÅ¥ a súčasnosÅ¥ ovládania más elitou. Zmenilo sa len málo! {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=27d7a7bd9f74d2f8a093b264302081c1 Už v dávnej minulosti ľudstva sa vyprofilovali tri základné spoločenské vrstvy, pretrvávajúce až dodnes. Prvou je na vrchole stojaca, úzka elita. TreÅ¥ou sú masy, ktoré sa elita snaží čo najefektívnejÅ¡ie ovládaÅ¥ a držaÅ¥ v područí, ba až v otroctve, najlepÅ¡ie s možnosÅ¥ou rozhodovania o živote a smrti. Cesta k Svetlu blog.sk MaterniTY!... Teda JA...45 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=d69e94a2351834d1cb45e7ab887ba9a4 O tom, že sme boli na svadbe... free&happylife blog.sk Pizza a deti. {Life.kitchen.children.world} http://Andreaturtev.blog.sk/detail.html?a=bac7cffd997f095cda8ed8ce31c7f45f Life.kitchen.children.world blog.sk Jan Schwarz {JarKry} http://JarKry56.blog.portal.sk/detail.html?a=01ac6b9553cf48db903f8b56f83e6c04 Corsair/staré JarKry blog.sk Odpad {MaÅ¥o Å kulec} http://martinskulec.blog.portal.sk/detail.html?a=4ad6f8a58134731f73f77ce451a7286d MaÅ¥o Å kulec blog.sk Liaty chutný domáci perník {Bianka123} http://Bia.blog.portal.sk/detail.html?a=51fdc3f836221724dfe56df1cb095cc5 Dnes si ideme vyrobiÅ¥ domáci liaty perník. Je veľmi chutný, lacný a vyzerá veľmi vábne. Bianka123 blog.sk MaterniTY!... Teda JA...44 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=ede1dcff9ca9060cf29d120bb944ff21 O tom, čo sa eÅ¡te deje s človekom. Alebo, že si už úplne vystačíte sám. free&happylife blog.sk Duchovné posolstvo ruských matrioÅ¡iek {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=b66a9f5108a791dc3e4abeefa5c10ae5 NaÅ¡i predkovia vlastnili značnú múdrosÅ¥, ktorá nám už žiaľ dnes chýba. A túto múdrosÅ¥ si odovzdávali rôznymi formami z generácie na generáciu. Trebárs rozprávkami, povesÅ¥ami, bájami, ale aj inými, neverbálnymi spôsobmi. Medzi ne môžeme zaradiÅ¥ ruské matrioÅ¡ky. Cesta k Svetlu blog.sk MaterniTY!... Teda JA...43 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=e68cb4eae8606c735b85d280451f6e7e Pre Teba... free&happylife blog.sk Jerry {Rodinka Úžasných Thai Siamských Mačiek} http://siamese-thai-cats.blog.portal.sk/detail.html?a=be8de85db717c076b813daa38fa27f3f Takže tento kocúrik (18.3.2015), najväčší nezbedník sa k nám dostal ako darček pre exÅ¡vagrinku a preto nakoniec zostal u nás (Casperov syn z krytia - mamina Mia z Prievidze). Momentálne je to najväčší mazel môjho brata. Dali sme ho vykastrovaÅ¥ keďže máme eÅ¡te jedného kocúra doma aby nezačali značkovaÅ¥ alebo sa biÅ¥ o teritórium. Miluje vÅ¡etko jedlo, rád sa túli a hrá a pozerá z balkóna. Je to náš nezbedník Rodinka Úžasných Thai Siamských Mačiek blog.sk Valorizácia výsluhových dôchodkov od 1.7.2018, že vraj podľa zásluh {doko (Jozef Kotulič)} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=a76fe0f88989a861048873e3dffb4303 ....za 7 odslúžených rokov je to 4,2 eura... doko (Jozef Kotulič) blog.sk Odkaz vÅ¡etkým starým ľuďom: nie ste zbytoční! {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=95fa1a9e9680d572205808edd75c5ad0 Staroba so sebou prináša mnoho problémov. Ako fyzických, tak aj psychických. No a jedným zo zásadných psychických problémov býva to, že mnohí starí ľudia sa po ukončení svojho aktívneho života nedokážu dlhodobo vyporiadaÅ¥ so silným pocitom zbytočnosti. S pocitom, eÅ¡te navyÅ¡e podporovaným charakterom súčasnej doby, ktorá vidí celý zmysel ľudského bytia jedine v schopnosti vytvárania materiálnych hodnôt. Je potom samozrejme ľahko pochopiteľné, že ak niekto túto schopnosÅ¥ stratí, cíti sa zbytočný. Cíti sa na obtiaž. Cíti sa, ako sa vraví, už len do počtu. Toto trápi mnohých starých ľudí a vnútorne ich to zožiera. Cesta k Svetlu blog.sk Moje leto {MaÅ¥o Å kulec} http://martinskulec.blog.portal.sk/detail.html?a=4e4803bab33352c2660b8df19c71d162 MaÅ¥o Å kulec blog.sk S tanistrou po Slovensku, prameň rieky Hron {doko (Jozef Kotulič)} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=56fe8bb6d04662801a9bc22b809403c1 ... Starobylá rieka Hron, sa v historických spisoch spomína už v roku 168, kedy rímsky cisár Marcus Aurelius počas vojenskej výpravy na rieke Hron, napísal jeden zo svojich filozofických spisov. ... aj foto... doko (Jozef Kotulič) blog.sk Futbal na Málinci {Blog} http://Blog1.blog.portal.sk/detail.html?a=9f15aa216d915b50c34904a27dc0cf2a Blog blog.sk Málinský Futbal {Málinec} http://JakubRabik.blog.portal.sk/detail.html?a=9ad6f19833c9186451361538f14aa949 Málinec blog.sk ÄŒokoládová masáž {Optikou človeka} http://realita12.blog.portal.sk/detail.html?a=7bce27185a2fec165b8c99ae3c2b7636 Slovo čokoláda pochádza z aztéckych slov xocolli ( horký) a atl (voda). Optikou človeka blog.sk Taký dobrý kamarát.... {Optikou človeka} http://realita12.blog.portal.sk/detail.html?a=c8cfd975250dbccbd9c068ed371eaacc Nestáva sa mi príliÅ¡ často, že stretnem úžasného človeka, ktorého môžem považovaÅ¥ za kamaráta len ja a vÅ¡etci ostatní okolo mňa nie, pretože ich chápanie sveta je príliÅ¡ obmedzené. Optikou človeka blog.sk Zmena vesmírnej paradigmy likviduje západnú civilizáciu! {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=b9608fae8d876dea49acb72d3e5e3e0e Nie je nijaká náhoda, že v ÄŒechách i na Slovensku sa spoločnosÅ¥ výrazne polarizuje. Že sa vytvárajú dve skupiny ľudí, stojace proti sebe až v nepriateľstve. Že jedni sú za Zemana a druhí proti Zemanovi. Že jedni sú za protesty za sluÅ¡né Slovensko a druhí zase proti nim. Že jedni sú za Rusko a Putina, a druhí zase proti Rusku a Putinovi. Cesta k Svetlu blog.sk MaterniTY!... Teda JA...42 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=84ee402b26e8c020ac56470798598023 O jednej zlej veci, čo sa vám stane, keď sa stanete mamičkou. free&happylife blog.sk Hviezdna rota prijímacích pohovorov {Zamestnanec} http://sestko.blog.portal.sk/detail.html?a=4581f8d547e3a122478ddab87af7c454 Začínajúci 40-tnik Zamestnanec blog.sk MaterniTY!... Teda JA...41 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=488f9445c915456a4dd105bcae86e3d6 Ja viem, že to vyzerá, že ja vôbec nie som pozitívny človek. Viem.. Ale.. to tak len vyzerá, naozaj.. naozaj... Ja si totiž myslím, že ľudia sú pozitívni vtedy, keď na to majú čas a... aj peniaze a.. hlavne keď nemajú horúčku a ták... Teraz nie som pozitívna, dobre. Teda, možno tak teraz pôsobím, ale... free&happylife blog.sk Petr Chobot {JarKry} http://JarKry56.blog.portal.sk/detail.html?a=4f0a4686cd613cb1435533d5e97f6eaf Ztraceny JarKry blog.sk MaterniTY!... Teda JA...40 {free&happylife} http://Marvellous.blog.portal.sk/detail.html?a=89bf5a0b17138c9c83a34a69f73a67f5 Dnes je taká doba... že si vÅ¡etci pripadáme náramne dôležití a tak sharujeme. Tvoríme si tie kontá kadejaké.. Fejsbuk, ktorý predáva vaÅ¡e informácie ľuďom, ktorý chcú vedieÅ¥, či preferujete horalku, alebo milu, alebo kávový rez a potom vám akoby náhodou chodia vÅ¡elijaké Å¥uk Å¥uk reklamy, lebo ste si to tam niekde olajkovali, či čo... Skrátka sharujeme... VÅ¡etci si tvoríme kontá, pácáme tam tie svoje fotky a fotky svojich malých detí bez zubov a so zubami, akoby na to niekto mal byÅ¥ náramne zvedavý a akoby... Tak neviem. Napadá ma, že buď sme v tých naÅ¡ich životoch vÅ¡etci takí straÅ¡ne Å¡Å¥astní a musíme to Å¡Å¥astie rozkrájaÅ¥, alebo... free&happylife blog.sk O dosiahnutí nepochopiteľného ideálu radostného prijímania utrpenia {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=c7a20cc82f8144930ead8c4a7145026c Poznáte ten vtip, ako sedí chlapík v obývačke, pozerá televíziu, a zrazu mu niekto tichúčko zaklope na dvere? Chlapík vstane a otvorí. Pred dverami stojí malá kostrička a hovorí: "Svieca života vášho Å¡krečka dohorela. PriÅ¡la som si po jeho duÅ¡u". Cesta k Svetlu blog.sk Poctivé žobranie a "žobráci" {doko (Jozef Kotulič)} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=01b864f51a33006979baf2571459a463 .... Žobranie je "získavanie obživy poníženou prosbou o almužnu (peňažný dar alebo vec, ktorá má peňažnú hodnotu) u cudzích osôb a to na verejnom priestranstve alebo dom od domu" ... (Wikipédia) ... aj foto doko (Jozef Kotulič) blog.sk Telefonovani XI. {JarKry} http://JarKry56.blog.portal.sk/detail.html?a=9df5c4e6515519e8c13eab8ecb3c11a8 USB Dnes JarKry blog.sk Kam sa nesmie nosiÅ¥ legálne držaná zbraň ? {doko (Jozef Kotulič)} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=46aa7b04f0f4bbc18c1bfbf34bf9065b ...Prosíme Vás nevstupujte do kostola so zbraňou ... doko (Jozef Kotulič) blog.sk Dobrý anjel {Uvahy} http://Honza-Osiku.blog.portal.sk/detail.html?a=0e134d71fadf9edf08e57dc60f0c82c1 Michael Uvahy blog.sk Minimálna mzda 2019 {Uvahy} http://Honza-Osiku.blog.portal.sk/detail.html?a=255e7b0c7083d5398abbc639266044ed Odbory navrhujú minimálnu mzdu na budúci rok 635€, Pellegríni avizuje výrazne cez 500€. Zamestnávatelia ako vždy nesúhlasia. Uvahy blog.sk Supermarkety a konzum menia vidiek k horÅ¡iemu. Hlbší pohľad na vidiecku realitu {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=aa86ad1ba5c86661fdc4490d21e73e94 Charakter naÅ¡ich obcí sa očividne mení. Nie sú to už totiž obce ako v minulosti, ktorých obyvatelia využívali svoje pozemky predovÅ¡etkým na pestovanie rôznych produktov pre vlastnú spotrebu. To znamená, že väčšinu celkovej rozlohy pozemku tvorila záhrada užitková a iba nepatrná časÅ¥ bola vyhradená záhrade okrasnej. Cesta k Svetlu blog.sk Psychotest osobnosti - kocka {kratke chvilky dlheho filozofa} http://CyberGhost.blog.portal.sk/detail.html?a=b20bd5ee5ce1db474d16e57bb13a8b83 IdeÅ¡ po púšti a vidíš kocku. kratke chvilky dlheho filozofa blog.sk Kedy bude strop pre dôchodkový vek 64 rokov realitou ? {doko (Jozef Kotulič)} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=f1e3dfe897ff0e464bbcfebbe6c56087 .... od roku 2026, by mohli muži poberaÅ¥ dôchodok v priemere 15 rokov. doko (Jozef Kotulič) blog.sk Futbal na Málinci {filip1} http://filip1.blog.portal.sk/detail.html?a=4683fb5296b5cb3871cf05781734a998 filip1 blog.sk 6. deň {Optikou človeka} http://realita12.blog.portal.sk/detail.html?a=9d79b7634b3844d3dc74cc8d81eb42df Optikou človeka blog.sk 3.,4., a 5. deň {Optikou človeka} http://realita12.blog.portal.sk/detail.html?a=42e759a6bcfa7cca65d490c121b28b7e " Iba život, ktorí žijeme pre ostatných stojí za to." Optikou človeka blog.sk Vegánska apokalypsa (doslova) {Recky medzi cecky} http://reckymc.blog.portal.sk/detail.html?a=a982558b3e981bd0d24c02d1cd0b6d1d Recky medzi cecky blog.sk O tajomstve podstaty človeka, ale aj podstaty Stvoriteľa {Cesta k Svetlu} http://milans.blog.portal.sk/detail.html?a=232db841afeb2ac7e229a174dd8eec13 ÄŒlovek musí maÅ¥ jasno v týchto dvoch zásadných veciach preto, aby mohol správne kráčaÅ¥ životom. Ich neznalosÅ¥ a nejasnosÅ¥ má totiž nevyhnutne za následok nesprávne nasmerovanie celého nášho bytia. Má za následok jeho nenaplnenie a nakoniec i jeho celkovú stratu. Aby sme teda raz svoje bytie úplne nestratili, poznajme kým v skutočnosti sme, aká je naÅ¡a pravá podstata a aký má súvis s podstatou samotného Stvoriteľa? Cesta k Svetlu blog.sk S tanistrou po Å ariÅ¡i, stavanie mája v Sedliciach {doko (Jozef Kotulič)} http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=73e8bbdf3bd768d1ac52e1da0804e216 ... stavanie májok je v Sedliciach dlhodobou tradíciou, ale stavanie centrálneho, veľkého mája, je svojim spôsobom eÅ¡te len začínajúcou tradíciou. Zásluhu na tejto novej tradícii majú predovÅ¡etkým miestni folkloristi. ... Pozrite si aj foto .... doko (Jozef Kotulič) blog.sk